Drukuj Drukuj

Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu

Cena: Zapytaj o cenę

Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu
Powiększ zdjęcie


Autor:
Anna Gawrońska
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2018
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-63186-61-6
Objętość: 238 stron
Do pobrania na stronie https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15952
  • Pełny opis
  • Spis treści
  • O autorze
  • Recenzje
  • Recenzje klientów
  • Pliki do pobrania

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Zarządzanie wybranymi wewnątrzszpitalnymi procesami logistycznymi

1.1. Specyfika działalności szpitali w Polsce

1.2. Znaczenie logistyki w szpitalach

1.3. Problemy i ograniczenia występujące w organizacji wybranych wewnątrzszpitalnych procesów logistycznych

1.4. Tendencje zmian w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia

Rozdział 2. Wybrane narzędzia i rozwiązania doskonalenia logistyki w szpitalu

2.1. System informatyczny i rozwiązania mobilne

2.2. Techniki Automatycznego Gromadzenia Danych ADC (Automatic Data Capture)

2.3. Globalne standardy GS1 i ich znaczenie w procesie usprawniania działalności szpitali

2.3.1. Analiza wybranych standardów GS1 dla branży ochrony zdrowia

2.3.2. Standardy GS1 dla ochrony zdrowia w zakresie identyfikacji i gromadzenia danych

2.3.2.1. Identyfikacja pacjenta

2.3.2.2. Identyfikacja personelu medycznego

2.3.2.3. Identyfikacja leków i wyrobów medycznych w opakowaniach detalicznych

2.3.2.4. Identyfikacja produktów leczniczych w opakowaniach pośrednich zbiorczych

2.3.2.5. Identyfikacja dokumentów

2.3.2.6. Identyfikacja lokalizacji

2.3.2.7. Identyfikacja zasobów

2.3.3. Dokumenty elektroniczne w postaci ustandaryzowanej

2.3.4. Rola standardów GS1 w wybranych wewnątrzszpitalnych procesach logistycznych

Rozdział 3. Znaczenie działań standaryzacyjnych i harmonizacyjnych w zarządzaniu przepływem produktów leczniczych w szpitalu

3.1. Rozwój standardów w obszarze ochrony zdrowia

3.2. Trendy europejskie w zakresie harmonizacji w obszarze ochrony zdrowia na przykładzie projektów finansowych ze środków UE

3.3. Legislacja jako instrument wspierający działania standaryzacyjne i implementację standardów GS1

3.3.1. Wybrane akty prawne i działania legislacyjne w Unii Europejskiej

3.3.1.1. Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych

3.3.1.2. Identyfikacja wyrobów medycznych

3.3.1.3. Przykłady programów rządowych w obszarze standaryzacji rozwiązań na rzecz logistyki w szpitalach

3.3.2. Wybrane akty prawne i działania legislacyjne w Polsce

3.3.2.1. Identyfikacja produktów leczniczych

3.3.2.2. Identyfikacja pacjentów

3.3.3.3. Elektroniczna dokumentacja medyczna

3.3.3.4. Elektroniczna recepta

3.3.3.5. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Rozdział 4. Modelowanie procesu zarządzania przepływem produktów leczniczych w szpitalu

4.1. Ocena wybranych procesów logistycznych w szpitalach

4.2. Modele jako odzwierciedlenie rzeczywistych przepływów fizycznych i informacyjnych

4.3. Założenia modelu referencyjnego przepływu produktów leczniczych w szpitalu

4.3.1. Zgodność z wymogami prawa

4.3.2. Uwarunkowania informacyjne i techniczno-technologiczne

4.3.3. Znaczenie wykorzystania standardów GS1 w modelu referencyjnym

4.3.3.1 Identyfikacja produktów leczniczych

4.3.3.2. Identyfikacja pacjentów

4.3.3.3. Identyfikacja pozostałych obiektów

4.3.3.4. Dokumenty transakcyjne EDI

4.3.3.5. Przebieg procesu obsługi pacjenta w kontekście modelu referencyjnego

Rozdział 5. Symulacja efektów wdrożenia modelu referencyjnego zarządzania przepływem produktów leczniczych w szpitalu

5.1. Metodyka badań i wykorzystane narzędzia

5.2. Modelowanie i symulacja wybranych procesów

5.2.1. Szpital powiatowy

5.2.1.1. Złożenie zamówienia u dostawcy

5.2.1.2. Przyjęcie dostawy

5.2.1.3. Kompletacja leków na oddział

5.2.1.4. Kompletacja i podanie leków pacjentowi

5.2.2. Szpital resortowy

5.2.2.1. Złożenie zamówienia u dostawcy

5.2.2.2. Przyjęcie dostawy

5.2.2.3. Kompletacja leków na oddział

5.2.2.4. Kompletacja i podanie leków pacjentowi

5.2.3. Szpital więzienny

5.2.3.1. Złożenie zamówienia u dostawcy

5.2.3.2. Przyjęcie dostawy

5.2.3.3. Kompletacja leków na oddział

5.2.3.4. Kompletacja i podanie leków pacjentowi

5.3. Podsumowanie wyników symulacji

5.4. Eksperyment symulacyjny z wykorzystaniem danych uśrednionych z trzech szpitali

5.5. Określenie wymogów dla systemu informatycznego szpitala oraz kosztów zakupu sprzętu

Bibliografia

Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.