Drukuj Drukuj

Logistyka w jednostkach gospodarczych

Cena: 20,00 zł

Logistyka w jednostkach gospodarczych
Powiększ zdjęcie


Autor:
P. Fajfer, A. Koliński, P. Andrzejczyk
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2015
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-63186-13-5
Objętość: 229 stron
decyzją MEN dopuszczona do użytku szkolengo
  • Pełny opis
  • Spis treści
  • O autorze
  • Recenzje
  • Recenzje klientów
  • Pliki do pobrania

Podręcznik pt. Logistyka w jednostkach gospodarczych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.32 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych”. W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przepływem informacji w przedsiębiorstwach oraz narzędzia informatyczne, które go usprawniają. Autorzy zwracają także uwagę na znaczenie dokumentów towarzyszących przemieszczającym się towarom i informacjom. Równie ważnym zagadnieniem przedstawionym w podręczniku jest gospodarka odpadami, które powstają podczas procesów realizowanych w łańcuchach dostaw. Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.: - wykorzystywać miary i wskaźniki oceny efektywności przepływu informacji i zasobów w jednostkach gospodarczych, - korzystać z różnych form komunikowania się i przekazywać informacje pomiędzy współpracującymi komórkami organizacyjnymi, - sporządzać dokumentację dotyczącą gospodarki odpadami.

 

Zamów książkę
w wersji PREMIUM (z dodatkami)!

Spis treści

Przedmowa

1. Jednostki gospodarcze

1.1. Wprowadzenie i podstawowe definicje

1.2. Charakterystyka spółek prawa cywilnego i handlowego

1.2.1. Spółka cywilna

1.2.2. Spółka jawna

1.2.3. Spółka partnerska

1.2.4. Spółka komandytowa

1.2.5. Spółka komandytowo-akcyjna

1.2.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.2.7. Spółka akcyjna

1.3. Spółdzielnie

1.4. Przedsiębiorstwa państwowe, państwowe i samorządowe osoby prawne

1.4.1. Przedsiębiorstwo państwowe

1.4.2. Państwowe osoby prawne

1.4.3. Samorządowe osoby prawne

1.5. Fundacje i stowarzyszenia

1.5.1. Fundacja

1.5.2. Stowarzyszenie

1.6. Rodzaje działalności przedsiębiorstw

1.6.1. Przedsiębiorstwo handlowe

1.6.2. Przedsiębiorstwo produkcyjne

1.6.3. Przedsiębiorstwo usługowe

1.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2. Przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej

2.1. Komórki organizacyjne w jednostkach gospodarczych

2.2. Przepływ zasobów w jednostkach gospodarczych

2.3. Przepływ informacji w jednostkach gospodarczych

2.4. Kontrolowanie i ocena sprawności przepływów w jednostce gospodarczej

2.5. Efektywność przepływu informacji w jednostce gospodarczej

2.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

3. Pozyskiwanie informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej

3.1. Podstawowe definicje

3.1.1. Dane i informacja – definicje i klasyfikacja

3.1.2. System informacyjny i system informatyczny

3.2. Systemy informacyjne

3.2.1. Systemy transakcyjne

3.2.2. Systemy informowania kierownictwa

3.2.3. Systemy wspomagania decyzji

3.2.4. Systemy eksperckie

3.2.5. Systemy sztucznej inteligencji

3.3. Systemy informacyjne w logistyce

3.4. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

3.4.1. Systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP)

3.4.2. Systemy zarządzania magazynem (WMS)

3.4.3. Systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM)

3.4.4. Systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)

3.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

4. Organizowanie pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki

4.1. Zasady organizacji pracy w jednostkach gospodarczych

4.1.1. Organizacja i jej otoczenie

4.1.2. Podstawy zarządzania organizacją

4.1.3. Zasady organizacji pracy

4.1.4. Przepływ informacji wewnątrz organizacji

4.1.5. Formy komunikowania się w organizacjach

4.1.6. Przechowywanie i ochrona informacji

4.2. Współpraca komórek organizacyjnych w zakresie przepływów logistycznych

4.3. Przepływ dokumentów współpracujących ze sobą organizacji

4.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

5. Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych a ochrona środowiska

5.1. Podstawy ekologistyki w procesach logistycznych

5.2. Cyrkulacja dóbr fizycznych w gospodarce

5.3. Miejsca powstawania odpadów

5.4. Rodzaje odpadów

5.5. Co odróżnia w procesach logistycznych odpad od nieodpadu

5.6. Zasady gospodarowania odpadami

5.7. Zintegrowane systemy zagospodarowania odpadów oparte na zasadach logistyki

5.8. Ochrona środowiska w procesach logistycznych

5.9. Ekologistyka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

5.10. Ekologistyczny łańcuch dostaw

5.11. Prawo krajowe w dziedzinie gospodarki odpadami

5.12. Podstawowe dokumenty w obrocie odpadami

5.12.1. Karta przekazania odpadów

5.12.2. Karta ewidencji odpadów

5.12.3. Karta przekazania odpadów niebezpiecznych

5.13. Przykłady zastosowania rozwiązań ekologistycznych w procesach logistyczych

5.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim

Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów

Bibliografia

Paweł Fajfer – nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Współautor podręczników „Systemy logistyczne” i „Wirtualne laboratoria”. Od lat współpracuje przy tworzeniu pomocy dydaktycznych dla kierunków logistycznych. Współtwórca „Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych”.

Adam Koliński – nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Doktor nauk ekonomicznych. Współautor podręczników Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji oraz Organizacja i monitorowanie procesów transportowych.

Paweł Andrzejczyk – długoletni wykładowca przedmiotów transportowych i logistycznych w szkołach policealnych (kierunki: technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali). Obecnie nauczyciel przedmiotów transportowo-spedycyjnych w technikum spedycyjnym w ZSTiO w Legnicy. Współautor podręczników Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych oraz Organizacja i monitorowanie procesów transportowych.

Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.