Drukuj Drukuj

Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji. Wydanie 2

Cena: 34,00 zł

Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji. Wydanie 2
Powiększ zdjęcie


Autor:
B.Śliwczyński, A.Koliński
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2014
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-63186-92-0
Objętość: 236 stron
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
  • Pełny opis
  • Spis treści
  • O autorze
  • Recenzje
  • Recenzje klientów
  • Pliki do pobrania

Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk. Zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w trzeciej części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”.

 

Po opanowaniu materiału zawartego w książce przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.:

- opisać system dystrybucji przedsiębiorstwa,

- scharakteryzować kanały dystrybucji i łańcuchy dostaw produktów,

- przedstawić strategie i koncepcje logistyczne,

- przeprowadzić analizę potrzeb dystrybucji i przygotować plan dystrybucji,

- opisać funkcjonowanie centrum dystrybucji,

- przedstawić zasady ewidencji kosztów logistyki oraz rachunku i kalkulacji kosztów.

 

Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź na przykładowe pytania:

- jak zaplanować potrzeby dystrybucji dla produktu przedsiębiorstwa,

- jak przebiega planowanie i projektowanie sieci dystrybucji,

- co to jest efektywność łańcuchów i sieci dostaw,

- jak wykonać analizę operacyjną centrum dystrybucji,

- czym charakteryzują się różne kanały dystrybucji,

- jak przeprowadzić analizę uwarunkowań dla transportu zewnętrznego i magazynowania w procesach dystrybucji.

 

Zamów książkę
w wersji PREMIUM (z dodatkami)!

1. Łańcuchy i sieci dostaw

1.1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - podstawowe wiadomości

1.2. Sieć zaopatrzenia

1.3. Sieć produkcji

1.4. Sieć dystrybucji

1.5. Łańcuch dostaw w ujęciu klasycznym

1.6. Sieć dostaw

1.7. Ewolucja współpracy przedsiębiorstw – zintegrowany łańcuch i sieć dostaw

1.8. Efektywność łańcuchów i sieci dostaw

1.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2. Planowanie w logistyce przedsiębiorstwa

2.1. Planowanie w procesie zarządzania - podstawowe wiadomości

2.2. Planowanie w logistyce przedsiębiorstwa

2.3. Planowanie strategiczne

2.4. Planowanie taktyczne

2.5. Planowanie operacyjne

2.6. Cykl i okres planowania

2.7. Procedura i organizacja planowania

2.8. Metody planowania w logistyce

2.9. Sterowanie przepływem w logistyce

2.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

3. Strategie w łańcuchu dostaw

3.1. Strategie w łańcuchu dostaw - podstawowe wiadomości

3.2. Strategia ogólna

3.3. Koncepcje i strategie logistyczne

3.4. MRP I

3.5. DRP I

3.6. LRP

3.7. MRP II

3.8. DRP II

3.9. ERP

3.10. ECR

3.11. JiT

3.12. SCM

3.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

4. Proces dystrybucji

4.1. Proces dystrybucji – podstawowe wiadomości

4.2. Charakterystyka działalności dystrybucyjnej

4.3. Analiza potrzeb dystrybucji

4.4. Elementy systemu dystrybucji

4.5. Kanały dystrybucji

4.6. Klient w procesie dystrybucji

4.6.1. Opracowanie oferty

4.6.2. Składanie ofert

4.6.3. Identyfikacja i opieka nad klientem w procesie dystrybucji

4.7. Analiza i planowanie w sieci dystrybucji

4.8. Algorytm planowania i projektowania sieci dystrybucji

4.9. Wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw

4.10. Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji

4.11. Przykłady sieci dystrybucji

4.12. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

5. Centrum dystrybucji w łańcuchu dostaw

5.1. Węzeł w sieci dostaw – podstawowe wiadomości

5.2. Czynniki decydujące o tworzeniu centrów dystrybucji

5.3. Analiza lokalizacji centrum dystrybucji

5.4. Analiza funkcjonowania centrum dystrybucji

5.5. Analiza obrotu centrum dystrybucji

5.6. Analiza uwarunkowań dla transportu zewnętrznego

5.7. Analiza uwarunkowań magazynowania

5.8. Program magazynowania

5.9. Obliczanie powierzchni i przestrzeni w centrum dystrybucji

5.10. Obliczanie cykli transportowych i operacyjnych w centrum dystrybucji

5.11. Planowanie środków technicznych w operacjach centrum dystrybucji

5.12. Obliczanie zatrudnienia w centrum dystrybucji

5.13. Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych centrum dystrybucji

5.14. Analiza potrzeb przewozowych i liczby środków transportu dla dostaw i wysyłek centrum dystrybucji

5.15. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

6. Koszty w łańcuchu dostaw

6.1. Koszty logistyki w łańcuchu dostaw - podstawowe wiadomości

6.2. Ewidencja i analiza kosztów

6.3. Rachunek kosztów w łańcuchu dostaw

6.4. Kalkulacja kosztów

6.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

7. Przepływ informacji w procesach dystrybucji

7.1. Przepływ informacji w procesach produkcji – podstawowe wiadomości

7.2. Dokumentacja w procesach dystrybucji

7.3. System informacyjny wspomagający zarządzanie łańcuchem dostaw

7.4. Integracja przepływu informacji w łańcuchu dostaw

7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

Bogusław Śliwczyński – specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy organizacji i efektywności procesów. Autor wielu publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki, w tym książek: Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktuPlanowanie logistyczneControlling w zarządzaniu logistyką oraz współautor monografii Logistyka. Prof. Śliwczyński jest pracownikiem Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki.

Adam Koliński – nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Doktorant Politechniki Poznańskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Production and Operations Management Society. Współautor skryptu Laboratorium systemów informatycznych Qguar i Graffiti oraz podręcznika Wirtualne Laboratoria.

Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.