Drukuj Drukuj

Opakowania w systemach logistycznych. Wydanie 3 (zmienione)

Cena: 40,95 zł

Opakowania w systemach logistycznych. Wydanie 3 (zmienione)
Powiększ zdjęcie


Autor:
A.Korzeniowski, M.Skrzypek, G.Szyszka
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2010
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-87344-69-6
Objętość: 214 stron
Przykładowy rozdział do pobrania:
  • Pełny opis
  • Spis treści
  • O autorze
  • Recenzje
  • Recenzje klientów
  • Pliki do pobrania

Od pierwszego wydania tej książki upłynęło piętnaście lat.  W tym czasie wiedza o opakowalnictwie i logistyce rozwijała się bardzo intensywnie, co zaowocowało pojawieniem się nowych trendów i rozwiązań, a także zmian w przedmiotowych uregulowaniach prawnych.

Publikacja jest wynikiem wieloletnich doświadczeń  badawczych i dydaktycznych zespołu autorskiego. W celu lepszego zrozumienia treści autorzy prezentują przykłady funkcjonujących rozwiązań w logistycznym łańcuchu opakowań, akcentując przede wszystkim znaczenie i funkcje spełniane przez opakowania w systemach logistycznych.  Nowością trzeciego wydania jest m.in. poszerzenie treści o zagadnienia związane z  obrotem paletami ładunkowymi płaskimi, systemem identyfikacji GS1,  Elektronicznym Kodem Produktu oraz opakowaniami gotowymi na półkę.

Książka odpowiada na wiele pytań nurtujących  menedżerów logistyki
w przedsiębiorstwach, zainteresowanych rozwiązywaniem poszerzających się szybko problemów opakowalnictwa związanych z logistyką. Dla studentów logistyki i kierunków pokrewnych będzie cenną pomocą w pogłębianiu wiedzy o systemach logistycznych.

Przedmowa do III wydania

Rozdział 1
Logistyka – nowoczesna koncepcja zarządzania przepływem produktów
1.1.     Historia logistyki
1.2.     Terminologia logistyczna
1.3.     Istota logistyki

Rozdział 2
Proces opakowaniowy jako element systemów logistycznych
2.1.     Opakowania w systemach logistycznych
2.2.     Definicje i podział opakowań
2.3.     Funkcje opakowań
2.4.     System wymiarowy opakowań
2.4.1.     Zależności wymiarowe
2.4.2.     System wymiarowy opakowań
2.5.     Opakowania zwrotne wielokrotnego użytku
2.5.1.     Uwarunkowania stosowania opakowań wielokrotnego użytku
2.5.2.     Opakowania transportowe wielokrotnego użytku
2.5.3.     Obrót paletami ładunkowymi płaskimi
2.5.4.     Europejski system obrotu zwrotnymi pojemnikami z tworzywa sztucznego
2.6.     Znakowanie opakowań
2.7.     System identyfikacji GS1
2.7.1.     Identyfikatory GS1
2.7.2.     Kody kreskowe GS1
2.7.3.     Elektroniczna komunikacja  
2.7.4.     Globalna synchronizacja danych o towarach
2.7.5.     Elektroniczny Kod produktu

Rozdział 3
Logistyczny łańcuch opakowań
3.1.     Schemat logistycznego łańcucha opakowań
3.2.     Tworzywa opakowaniowe
3.2.1.     Rodzaje tworzyw opakowaniowych
3.2.2.     Bilanse ekologiczne opakowań
3.3.     Projektowanie opakowań z punktu widzenia logistyki
3.3.1.     Projektowanie opakowań w ujęciu logistycznym  
3.3.2.     Projektowanie paletowej jednostki ładunkowej
3.3.3.     Weryfikacja prototypów opakowań
3.4.     Proces pakowania
3.5.     Opakowania gotowe na półkę
3.6.     Racjonalizacja użytkowania opakowań i poużytkowych odpadów
opakowaniowych
3.6.1.     Opakowania wielokrotnego użytku  
3.6.2.     Systemy zbiórki i segregacji odpadów
3.6.3.     Recykling materiałowy
3.6.4.     Recykling chemiczny  
3.6.5.     Recykling termiczny
3.6.6.     Kompostowanie
3.7.     Składowanie odpadów na wysypiskach

Rozdział 4
Regulacje formalnoprawne dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych  
4.1.     Produkcja i konsumpcja jako czynniki generujące ilościowy wzrost odpadów opakowaniowych
4.2.     Wytyczne i dyrektywy ONZ i UE
4.3.     Opakowania i odpady opakowaniowe w regulacjach prawnych
4.3.1.     Regulacje prawne jako instrument oddziaływania na rzecz ochrony środowiska
4.3.2.     Krajowe regulacje prawne dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Andrzej Korzeniowski
Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych, cenionych monografii i podręczników akademickich oraz publikacji z zakresu  roli i znaczenia opakowań w systemach logistycznych, ekologistyki opakowań, gospodarki magazynowej, przechowalnictwa towarów. Członek wielu krajowych i zagranicznych  organizacji i stowarzyszeń naukowych.  Wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Polskiej Rady Systemu GS1.   

Mieczysław Skrzypek
Były pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor licznych monografii, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Przez długie lata prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego i wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii (IGWT) w Wiedniu.   

Grzegorz Szyszka
Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania. Prezydent GS1 Polska – krajowej organizacji należącej do międzynarodowego Stowarzyszenia GS1. Założyciel i przewodniczący do 1999 roku Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor publikacji monograficznych, licznych artykułów oraz referatów z dziedziny logistyki i e-gospodarki. Od 2007 roku przewodniczący Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu PAN.

Recenzja drugiego wydania książki w czasopiśmie "Opakowanie", nr 2/2002. POBIERZ
TOP LOGISTYK nr 1 POBIERZ

Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.