Drukuj Drukuj

Logistyka w Polsce - Raport 2009

Cena: 46,20 zł

Logistyka w Polsce - Raport 2009
Powiększ zdjęcie


Autor:
praca zbiorowa pod redakcją I. Fechnera i G. Szyszki
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2010
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-87344-39-9
Objętość: 170 stron
Przykładowy rozdział do pobrania:
Rozdz. 5. Logistyka w przedsiębiorstwach (414,47 KB)
 • Pełny opis
 • Spis treści
 • O autorze
 • Recenzje
 • Recenzje klientów
 • Pliki do pobrania

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny raport o stanie polskiej logistyki. Tegoroczna - piąta  już edycja - jest próbą podsumowania i oceny zmian, jakie miały miejsce w logistyce w  ostatnich dwóch latach (2008–2009). Książka jest najbardziej aktualnym i kompletnym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych logistyką.

Nową jakością tegorocznej edycji Raportu jest oryginalny profil opracowania, prezentujący  poszczególne  rynki logistyczne w układzie makro oraz gałęziowym i branżowym. Układ treści Raportu  został dostosowany do skali zmian, jakie w omawianym okresie  zachodziły w poszczególnych działach logistyki.

W obecnym wydaniu Raportu Czytelnik znajdzie m.in.:

 • analizę i ocenę  rynku logistycznego w ujęciu branżowym,
 • wyniki badań  ankietowych dotyczących wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwach,
 • charakterystykę standardów  GS1 dla branży TSL,
 • przegląd oferty  rynkowej  producentów (dostawców) urządzeń i magazynowych transportu wewnętrznego,
 • diagnozę edukacji logistycznej, mediów logistycznych i instytucji wspierających logistykę.

"Logistyka w Polsce. Raport 2009" jest pracą zbiorową. Autorami poszczególnych rozdziałów są profesjonaliści - osoby na co dzień zajmujące się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Zakres i sposób prezentacji specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych.

Rozdz. 5. Logistyka w przedsiębiorstwach (414,47 KB)

Wstęp

Rozdział 1
Wskaźniki makroekonomiczne a logistyka

Rozdział 2
Rynek usług logistycznych – analiza makro

Rozdział 3
Transport i spedycja

3.1. Transport kolejowy

3.2. Transport

3.3. Transport morski

3.4. Transport wodny śródlądowy

3.5. Transport lotniczy

3.6. Transport intermodalny

3.7. Rynek usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP)

Rozdział 4
Rynek magazynowy

4.1. Rynek powierzchni magazynowych

4.2. Rynek urządzeń magazynowych

Rozdział 5
Logistyka w przedsiębiorstwach

5.1. Wskaźniki logistyczne

5.2. Globalne standardy GS1 w logistyce

Rozdział 6
Otoczenie logistyki

6.1. Edukacja logistyczna

6.2. Rynek książki i mediów logistycznych

6.3. Organizacje, instytucje i inne podmioty wspierające logistykę

Spis tabel i rysunków

Dr inż. Ireneusz Fechner

Specjalizuje się w problematyce sieci logistycznych, centrów logistycznych oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Realizuje w tej dziedzinie prace badawcze i wdro­żeniowe. Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i byłym długoletnim pracownikiem tej uczelni. Pracował także
w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Aktualnie jest adiunktem w Instytucie Logi­styki i Magazynowania oraz docentem w Wyższej Szkole Logistyki, w której pełni także funkcje kanclerza oraz kierownika studiów podyplomowych.

Posiada bogaty dorobek publikacyjny. Jest autorem dwóch książek, w tym jedynej na rynku wydawniczym monografii poświęconej centrom logistycznym. Ponadto jest współautorem sześciu książek i monografii poświęconych różnym aspektom logistyki. Opublikował ponad 40 artykułów w czasopismach naukowych i kolejnych 50 w materiałach konferencyjnych. Jest także współredaktorem raportów Logistyka w Polsce wydawanych co dwa lata przez Instytut Logistyki i Magazy­nowania.

Jest członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

 

Dr inż. Grzegorz Szyszka

Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, wiodącej jednostki badawczo-rozwojowej – polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i e-gospodarki. Studia ukończył w 1970 roku na Politechnice Wrocławskiej, a doktorat obronił w 2005 w Szkole Głównej Handlowej. Od 1986 zatrudniony w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Specjalista z zakresu procesów logistycznych, centrów dystry­bucyjnych i logistycznych, łańcuchów dostaw, systemów identyfikacji towarów, opakowań logistycznych. Założyciel i prezydent GS1 Polska – krajowej organizacji należącej do międzynarodowego Stowarzyszenia GS1, która skupia ponad 17 tys. polskich przedsiębiorstw i instytucji. Założyciel i przewodniczący do 1999 roku Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor publikacji monograficznych, licznych artykułów oraz referatów z dziedziny logistyki i e-gospodarki. Redaktor naukowy wydawanego co dwa lata raportu Logistyka w Polsce, współautor pracy zbiorowej Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski pod redakcją Bogusława Liberadzkiego i Leszka Mindura. Organizator i członek Rad Naukowo-Progra­mowych wielu konferencji logi­stycznych. Od 2007 roku członek Polskiej Akademii Nauk – przewodniczący Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu.

Recenzja w Biuletyn PISiL Gdynia, nr 7/8 2010 - przeczytaj

Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.