Drukuj Drukuj

Podstawy logistyki. Wydanie 2

Cena: 30,45 zł

Podstawy logistyki. Wydanie 2
Powiększ zdjęcie


Autor:
Praca zbiorowa pod redakcją Marka Fertscha
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2008
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-87344-48-1
Objętość: 202 stron
Numer dopuszczenia: 35/2006
  • Pełny opis
  • Spis treści
  • O autorze
  • Recenzje
  • Recenzje klientów
  • Pliki do pobrania

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania zawodu technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: prof. Krzysztofa Chwesiuka, dr hab. Jana Długosza, dr hab. inż. Tomasza Nowakowskiego i prof. dr hab. Antoniego Smuszkiewicza. 
Numer dopuszczenia: 35/2006

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku pracy można odnieść wrażenie, że większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Z każdym takim przedsięwzięciem, jakim jest rozpoczęcie czy rozwój działalności przedsiębiorstwa, związane jest powstanie nowego łańcucha przemieszczania dóbr – systemu logistycznego. Każdy system logistyczny potrzebuje operatorów – ludzi, którzy będą go obsługiwali, dysponując rzetelnym przygotowaniem do wykonywanej pracy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszło naprzeciw tym potrzebom, proponując ścieżkę edukacji w zawodzie technik logistyk. Podstawa programowa kształcenia w tym zawodzie (342 [04]) stwarza nowe i bardzo szerokie możliwości kształcenia oraz budowania kariery zawodowej dla młodzieży.

Autorami poszczególnych rozdziałów podręcznika Podstawy logistyki są specjaliści reprezentujący Instytut Logistyki i Magazynowania (IliM), Wyższą Szkołę Logistyki (WSL) i Politechnikę Poznańską. Jego zawartość prezentuje aktualną wiedzę logistyczną i jest przeznaczony do nauki zawodu technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Cennym uzupełnieniem bloków tematycznych są ciekawostki związane z omawianymi zagadnieniami, pytania kontrolne na końcu rozdziałów, słowniczek najważniejszych terminów logistycznych, a także wykaz literatury uzupełniającej.

Lektura podręcznika ułatwi młodzieży zapoznanie się z podstawami logistyki i dzięki temu otworzy im drogę do zdobycia atrakcyjnego, nowoczesnego zawodu, a także dalszej edukacji akademickiej na kierunkach studiów związanych z logistyką

 

1. Podstawowe pojęcia logistyki.
1.1. Czym jest logistyka?
1.2. Historia logistyki.
1.3. Kim jest logistyk?
1.4. Czym są systemy logistyczne?
1.5. Podział systemów logistycznych.
1.6. Procesy logistyczne.

2. Strategiczne aspekty logistyki
2.1. Wykorzystanie logistyki do osiągania przewagi konkurencyjnej.
2.2. Strategie logistyczne.

3.. Komunikacja w logistyce. Rola informacji w logistyce
3.1. Globalne standardy identyfikacji w logistyce.
3.2. Zasady oznaczania materiałów i opakowań w logistyce.
3.3. Techniki automatycznej identyfikacji.
3.4. Systemy informatyczne w logistyce.
3.5. Elektroniczna wymiana danych (EDI) w logistyce.
3.6. Wykorzystanie internetu w logistyce.

4. Transport w logistyce
4.1. Transport w systemie logistycznym
4.2. Infrastruktura transportowa liniowa.
4.3. Rodzaje ładunków
4.4. Ładunki niebezpieczne, ponadgabarytowe i odpady przemysłowe -  zasady ich przewozu
4.5 Organizacja transportu w przedsiębiorstwie
4.6. Transport wewnętrzny
4.7 Polityka transportowa Unii Europejskiej. Aspekty ekologiczne w polityce transportowej UE

5. Przechowywanie dóbr. Zarządzanie zapasami.
5.1. Przechowywanie materiałów.
5.2. Zarządzanie zapasami.

6. Magazynowanie dóbr
6.1. Procesy realizowane w magazynie.
6.2. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i kompletacja zleceń.
6.3. Budowle magazynowe.
6.4. Urządzenia do składowania i przeładunku.
6.5. Dokumentacja magazynowa.
6.6. Personel magazynu.
6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie.

7. Łańcuchy dostaw i centra logistyczne
7.1. Łańcuchy dostaw.
7.2. Rola i miejsce centrów logistycznych w łańcuchach dostaw.

7. Koszty logistyki

„ Zawarto w nim niezbędny zakres informacji służący poznaniu podstawowych problemów, z którymi zetknie się technik logistyk w swojej pracy zawodowej. Treść podręcznika jest dobrze wzbogacona o materiały ilustracyjne, notki podsumowujące poszczególne problemy, pytania kontrolne umożliwiające samoocenę wiedzy przez ucznia i bogaty zestaw literatury uzupełniającej.”

prof. dr hab. Tomasz Nowakowski
Politechnika Wrocławska
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

„ Podręcznik zawiera systematyczną prezentację podstawowych zagadnień dotyczących logistyki ściśle korespondującą z treściami nauczania ujętymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik logistyk.”

prof. dr hab. Jan Długosz
Wyższa Szkoła Logistyki
Kierownik Zarządzania Sieciami Logistycznymi

Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.