O wydawnictwie Drukuj
Wpisany przez Webmaster   
środa, 21 marca 2007 12:04

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania (Łukasiewicz - ILiM) - od kilkunastu lat prowadzi działalność wydawniczą, która ma na celu propagowanie wiedzy logistycznej wśród coraz liczniejszej kadry menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach oraz studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych i technicznych, zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu logistyką, Instytut, postrzegany przez środowisko uczelniane i otoczenie rynkowe jako główny popularyzator logistyki w Polsce, udostępnia menedżerom logistyki, studentom i uczestnikom kursów specjalistycznych fachową wiedzę z tej dziedziny.

Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania jest także wydawcą prestiżowego dwumiesięcznika "Logistyka".

Rolę doradczą i opiniodawczą wobec kreowanej przez Instytut polityki wydawniczej pełni Rada Programowa, złożona z uznanych autorytetów w dziedzinie logistyki, reprezentujących 6 polskich uczelni.

Poprawiony: czwartek, 20 sierpnia 2020 09:36