III Forum Nauczycielskie Drukuj
Wpisany przez Piotr Kaźmierski   
piątek, 06 marca 2009 12:51
27 lutego 2009 r. odbyło się III Forum Nauczycielskie zorganizowane przez Wyższą Szkołę Logistyki. Ponad 200 nauczycieli z całej Polski miało okazję spotkać się, porozmawiać oraz uzyskać informacje z zakresu nauczania logistyki w szkołach średnich. Poruszono szereg tematów: programu nauczania, pomoce dydaktyczne dla uczniów, czy tworzenie laboratoriów logistycznych w szkołach. Ważnym punktem forum było omówienie trwającej I Olimpiady Logistycznej. Już wkrótce (20 marca) odbędzie się finał tej imprezy. Na koniec nauczyciele mieli okazję spotkać się z przedstawicielami firm logistycznych - przyszłymi pracodawcami swoich wychowanków.