Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Member Login  

Czasopismo Logistyka

Reklama

 

Wydawca

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 


Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2

Cena: 65,00 zł

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2
Powiększ zdjęcie


Autor:
St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2014
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-63186-76-0
Objętość: 506 stron
Numer dopuszczenia: 85/2013
Drukuj
  • Pełny opis
  • Spis treści
  • O autorze
  • Recenzje
  • Recenzje klientów
  • Pliki do pobrania

Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania magazynów trudno sobie wyobrazić sprawny przepływ towarów w łańcuchach dostaw na drodze od producentów do ostatecznych odbiorców. Takie podejście wymaga stosowania odpowiedniej technologii oraz sprawnej organizacji i monitorowania procesów magazynowania. Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”. W podręczniku Czytelnik znajdzie m.in.:

  • ponad 70 przykładów ilustrujących opisywane zagadnienia teoretyczne,
  • aż 180 pytań testowych sprawdzających umiejętności i wiedzę,
  • słowniczek ważniejszych terminów w językach angielskim i niemieckim.

 

Zamów książkę
w wersji PREMIUM (z dodatkami)!

Spis treści

Przedmowa

1.1. Magazyn i magazynowanie

1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

1.1.2. Funkcje i zadania magazynów

1.1.3. Rodzaje magazynów

1.1.4. Rodzaje zapasów

1.1.5. Warunki przechowywania

1.1.6. Jednostki ładunkowe

1.1.7. Program magazynowania

1.1.8. Nadzorowanie magazynu

1.1.9. Odpowiedzialność w magazynie

1.1.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.2. Zagospodarowanie magazynu

1.2.1. Podział magazynu na strefy

1.2.2. Układy technologiczne magazynów

1.2.3. Składowanie rzędowe

1.2.4. Składowanie blokowe

1.2.5. Ułożenie i piętrzenie jednostek ładunkowych

1.2.6. Moduły magazynowe

1.2.7. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu

1.2.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.3. Procesy magazynowe

1.3.1. Procesy magazynowe

1.3.2. Przyjmowanie

1.3.3. Składowanie

1.3.4. Kompletowanie

1.3.5. Wydawanie

1.3.6. Analiza ABC w magazynowaniu

1.3.7. Rozmieszczenie zapasu towarów

1.3.8. Metody kompletacji

1.3.9. Przepływ towarów

1.3.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.4. Ocena wskaźnikowa i procesowa pracy magazynu

1.4.1. Koszty magazynowania i ceny usług magazynowych

1.4.2. Definicje wskaźników i mierników

1.4.3. Wskaźniki i mierniki w magazynowaniu

1.4.3. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.5. Urządzenia magazynowe

1.5.1. Urządzenia do składowania

1.5.1. Regały stałe

1.5.2. Fronty przeładunkowe

1.5.3. Urządzenia pomocnicze

1.5.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.6. Środki transportu wewnętrznego

1.6.1. Podział infrastruktury transportu wewnętrznego

1.6.2. Wózki transportowe

1.6.3. Pozostałe urządzenia transportu wewnętrznego

1.6.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.7. Dokumentacja magazynowa

1.7.1. Dokumentacja magazynowa – wprowadzenie

1.7.2. Instrukcja magazynowa

1.7.3. Instrukcja BHP magazynowania i składowania materiałów

1.7.4. Zakres czynności (obowiązków) pracownika

1.7.5. Dokumenty obrotu magazynowego

1.7.6. Przykłady złych praktyk przy wypełnianiu dokumentacji magazynowej

1.7.7. Faktura VAT

1.7.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.1. Podstawowe wiadomości dotyczące zapasów

2.1.1. Rola popytu w gospodarce zapasami

2.1.2. Rodzaje zmian popytu

2.1.3. Punkt rozdzielający i jego znaczenie w gospodarce zapasami

2.1.4. Zapotrzebowanie niezależne

2.1.5. Zapotrzebowanie zależne

2.1.6. Rodzaje klasyfikacji zapasów

2.1.7. Ogólny podział zapasów przedsiębiorstwa w ujęciu ilościowo-wartościowym

2.1.8. Struktura zapasu odnawianego cyklicznie: zapas cykliczny, zabezpieczający i nadmierny

2.1.9. Wskaźniki poziomu zapasu

2.1.10. Odpowiedzialność za zapasy w przedsiębiorstwie

2.1.11. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.2. Koszty w gospodarce zapasami

2.2.1. Koszty stałe związane z zapasami

2.2.2. Koszty zmienne związane z zapasami

2.2.3. Koszty uzupełniania zapasów

2.2.4. Koszty utrzymania zapasów

2.2.5. Koszty braku zapasu

2.2.6. Koszty okresowego nadmiaru zapasu

2.2.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.3. Analiza popytu

2.3.1. Analiza i klasyfikacja ABC

2.3.2. Analiza i klasyfikacja XYZ

2.3.3. Klasyfikacja ABC/XYZ

2.3.4. Historia – analiza zmian popytu w czasie

2.3.5. Popyt stacjonarny

2.3.6. Trendy popytu

2.3.7. Popyt sezonowy

2.3.8. Losowe zmiany popytu

2.3.9. Anomalie popytu

2.3.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.4. Prognozowanie popytu

2.4.1. Podstawowe pojęcia związane z prognozowaniem

2.4.2. Szereg czasowy – punkt wyjścia do prognozowania ilościowego

2.4.3. Metody prognozowania

2.4.4. Model naiwny

2.4.5. Modele średniej arytmetycznej

2.4.6. Wygładzanie wykładnicze – prosty model Browna

2.4.7. Prognozowanie trendów – model Holta

2.4.8. Regresja liniowa oparta na metodzie najmniejszych kwadratów, jako przykład modelu analitycznego służącego prognozowaniu zmian popytu związanych z występowaniem trendu

2.4.9. Prognozowanie zmian sezonowych popytu

2.4.10. Modele ekonometryczne – przyczynowo-opisowe

2.4.11. Ocena jakości prognoz

2.4.12. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.5. Profil popytu – rozkłady częstości występowania

2.5.1. Popyt jako zmienna losowa

2.5.2. Tworzenie profilu popytu

2.5.3. Różne postacie profilu popytu

2.5.4. Co nam mówi profil popytu?

2.5.5. Jak opisać profil popytu – wartość średnia i odchylenie standardowe

2.5.6. Rozkłady teoretyczne częstości występowania popytu

2.5.7. Rozkład normalny

2.5.8. Rozkład Poissona

2.5.9. Dlaczego ważne jest, aby profil uwzględniał wyłącznie zmiany losowe?

2.5.10. Jakie praktyczne zastosowania mogą płynąć ze znajomości rozkładu częstości występowania popytu?

2.5.11. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.6. Cykl uzupełniania zapasu

2.6.1. Jak określić długotrwałość cyklu uzupełniania zapasu

2.6.2. Popyt w cyklu uzupełniania zapasu

2.6.3. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.7. Poziom obsługi a zapas zabezpieczający

2.7.1. Poziom obsługi klienta – punkt wyjścia do określania zapasu zabezpieczającego

2.7.2. Poziom obsługi klienta – jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie

2.7.4. Zapas zabezpieczający – od czego zależy i jak go obliczać?

2.7.5. Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu

2.7.6. Jak można zmniejszać poziom zapasu zabezpieczającego?

2.7.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.8. Optymalizacja zapasu cyklicznego

2.8.1. Jeszcze raz o tym, skąd się bierze zapas cykliczny

2.8.2. Wybrane kryteria i metody określania wielkości dostaw

2.8.3. Ekonomiczna wielkość zamówienia

2.8.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.9. Systemy sterowania zapasami

2.9.1. Odnawianie zapasu w systemie opartym na poziomie informacyjnym

2.9.2. System oparty na przeglądzie okresowym

2.9.3. Inne systemy odnawiania zapasu

2.9.4. Odnawianie zapasów pozycji wolno rotujących

2.9.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.10. Zapasy w wybranych strategiach logistycznych

2.10.1. Material Requirement Planning – MRP (planowanie potrzeb materiałowych)

2.10.2. Just-in-Time – JiT (dokładnie na czas)

2.10.3. Quick Response – QR (szybka reakcja)

2.10.4. Efficient Consumer Response – ECR (efektywna reakcja na zachowania klienta)

2.10.5. Vendor Managed Inventory – VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę)

2.10.6. Co-managed Inventory – CMI (wspólne zarządzanie zapasami)

2.10.7. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – CPFR (wspólne planowanie, prognozowanie i odnawianie zapasów)

2.10.8. Wybrane strategie logistyczne a kształtowanie zapasów – podsumowanie

2.10.9. Outsourcing logistyczny

2.10.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

3.1. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych

3.1.1 Przepływ informacji w magazynie

3.1.2. Kody kreskowe i ich rodzaje

3.1.3. Wykorzystanie kodów keskowych GS1

3.1.4. System automatycznej identyfikacji danych

3.1.5. Sprzęt do automatycznej identyfikacji

3.1.6. Rozwiązania informatyczne wspomagające pozyskiwanie danych

3.1.7. Magazynowe systemy informatyczne

3.1.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

Ważniejsze wzory

Tablice pomocnicze do zadań rachunkowych

Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim

Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów

Bibliografia

Stanisław Krzyżaniak - pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Wykładowca Wyższej Szkoły  Logistyki, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z zarządzaniem zapasami. Jego zainteresowania koncentrują się na modelowaniu systemów odnawiania zapasów oraz zarządzaniu  łańcuchami dostaw. Jest autorem podręczników: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach  i Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy  oraz  współredaktorem naukowym i autorem jednego z rozdziałów w  monografii  Logistyka. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz członkiem Zarządu Europejskiej Rady ds. Certyfikacji w Logistyce.

Aleksander Niemczyk - pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z magazynowaniem. Jego głównymi obszarami zainteresowań są: technologie i procesy magazynowania, automatyczna identyfikacja, magazynowe systemy informatyczne oraz zarządzanie  łańcuchami dostaw. Jest autorem cenionych  podręczników: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie (ILiM),  Zarządzanie magazynem (WSL), a także rozdziałów: „Magazynowanie” i „Konfiguracja sieci logistycznych” w monografii Logistyka (ILiM) i  Podręczniku spedytora (PISIL).

Jerzy Majewski - pracuje w Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM). Od wielu lat zajmuje się aspektami wykorzystywania informatyki w procesach logistycznych, zwłaszcza w obszarze wdrażania magazynowych systemów informatycznych. Autor książek wydanych w serii „Biblioteka Logistyka”: Informatyka dla logistyki, Informatyka w magazynie, współautor pracy zbiorowej Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie.

Paweł Andrzejczyk - doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu. Współautor książki pt. Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia. Swoje prace publikuje na łamach czasopism specjalistycz-nych (m.in. „Logistyka”).

Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.

Zobacz także.

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków.
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków.
53,00 zł

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.