Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Member Login  Czasopismo Logistyka

Reklama

 

Logistyka net pl - cała wiedza o logistyce, magazynowaniu i branży TSL

Wydawca

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Nasi autorzy
Paweł Andrzejczyk

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (Wydział Zarządzania i Marketingu, specjalność Zarządzanie systemami transportowymi oraz Wydziału Transportu, specjalność Logistyka i technologia transportu). Nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

 
Michał Kizyn

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny. Wieloletni projektant, pracownik biur projektowych Prochem i BISTYP w Pracowni typizacji i technologii procesów magazynowych. Autor wielu projektów technologicznych magazynów różnych branż. W swoim dorobku ma liczne artykuły w prasie fachowej oraz książki. Należą do nich m.in. „Poradnik magazyniera”, „Vademecum gospodarki magazynowej” oraz „Magazynowanie towarów niebezpiecznych, spożywczych i przemysłowych”. Wieloletni konsultant i Kierownik ds. Badawczo Rozwojowych w Logistycznym Centrum Dystrybucji ProLogis Park Janki Warszawa. Wykładowca na kursach i szkoleniach z dziedziny gospodarki magazynowej, a także współpracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

 
Mieczysław Skrzypek

Były pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor licznych monografii, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Przez długie lata prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego i wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii (IGWT) w Wiedniu. 

 
Andrzej Korzeniowski

Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych, cenionych monografii i podręczników akademickich oraz publikacji z zakresu  roli i znaczenia opakowań w systemach logistycznych, ekologistyki opakowań, gospodarki magazynowej, przechowalnictwa towarów. Członek wielu krajowych i zagranicznych  organizacji i stowarzyszeń naukowych.  Wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Polskiej Rady Systemu GS1.

 
Vladimir Dudakov

Wykładowca i tłumacz. Ukończył filologię angielską w zakresie metodyki nauczania języka obcego. Absolwent University of Northern Iowa (USA). Posiada wieloletnią praktykę jako dydaktyk  (m.in. w Uniwersytecie im. A.I. Hercena w Sankt Petersburgu) oraz  bogate doświadczenie praktyczne - zawodowo zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi i ustnym. Specjalizuje się w języku ekonomii, prawa oraz sztuki.

 
Tomasz Janiak

Absolwent filologii germańskiej na  Uniwersytecie  Wrocławskim.  Od  1997 roku pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM). Redaktor działu zagranicznego  czasopisma „Logistyka” i redaktor prowadzący książek ukazujących się w serii wydawniczej „Biblioteka Logistyka”. W swoim dorobku ma aktywny udział w  prestiżowych  konferencjach logistycznych w Niemczech. Jest autorem  artykułów publikowanych w niemieckiej prasie branżowej (m.in. „Jahrbuch der Logistik” i „Wissenschaftliche Beiträge der TH Wildau”).  Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

 
Mariola aus der Mark

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu  lat  pracuje jako  nauczycielka w technikach logistycznych  w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dużą część swojej aktywności zawodowej poświęca jako opiekun szkolnych praktyk zawodowych, organizowanych przez  operatorów logistycznych z Zagłębia Ruhry. Jest inicjatorem polsko-niemieckich logistycznych projektów edukacyjnych.  Jako nauczyciel akademicki współpracuje m.in. z  Hochschule Bochum i Hochschule Neuss für Internationale Wirtschaft.

 
Gaby Neumann

W latach 2002 – 2009 pracownik naukowo-dydaktyczny Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu. Obecnie profesor logistyki technicznej w Technische Hochschule Wildau. Głównym  polem zainteresowań autorki  jest  zarządzanie wiedzą w obszarze logistyki (opracowała m.in. specjalistyczne moduły e-learningowe do nauki logistyki). Jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez prof. Neumann jest koordynacja europejskiej sieci nauczycieli propagujących wykorzystanie nowoczesnych mediów w edukacji logistycznej. W swoim dorobku ma wiele publikacji w międzynarodowych czasopismach fachowych. Jest współautorką wielojęzycznego słownika logistycznych systemów informacyjnych (Logistics Information Systems Dictionary).

 
Danuta Kisperska-Moroń

Danuta Kisperska-Moroń
Profesor logistyki w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania łańcu­chem dostaw, zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania zapasami, obsługą klienta i logistyką globalną.

Oprócz doświadczenia w polskiej gospodarce posiada bogate doświadczenie międzynarodowe; np. w latach 1990–1992 prowadziła biuro polskiej centrali handlu zagranicznego w Indiach. W zakresie międzynarodowego doświadczenia nauko­wego m.in. w latach 1997–1998 prowadziła program badawczy nt. benchmarkingu łańcuchów dostaw w Centrum Logistyki i Transportu w Cranfield University (Wielka Brytania). W latach 1994–1995 była stypendystą Fulbrighta w Department of Business Logistics w Pennsylvania State University (USA). W 1985 roku gościła jako badacz w Department of Business Administration w Lund University (Szwecja). Była również koordynatorem dwóch międzynarodowych programów dydaktycznych TEMPUS w zakresie tworzenia systemów edukacji i szkolenia w zakresie logistyki, sponsorowanych przez Unię Europejską. Kierowała także wieloma innymi projektami naukowymi, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Przez wiele lat była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logistycznego (aktualnie zasiada w zarządzie tej organizacji), jest członkiem Research & Develop­ment Committee of the European Logistics Association, jest wieloletnim członkiem zarządu International Society for Inventory Research. Od wielu lat uczestniczy aktywnie w badaniach Global Manufacturing Research Group. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Podyplomowego Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicz­nej w Katowicach Menedżer logistyki. Od kilku lat jest Głównym Oceniającym w procedurze certyfikacji kwalifikacji logistycznych do europejskiego dyplomu Junior i Senior Logistician. Jest członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Prowadziła wiele prac magisterskich. Jest również promotorem kilku prac doktorskich.

 
Piotr Cyplik

Nauczyciel akademicki na Politechnice Poznańskiej oraz w Wyższej Szkole Logistyki. W działalności badawczej, dydaktycznej i doradczej zajmuje się m. in. zagadnieniami modelowania, symulacji oraz optymalizacji procesów związanych z gospodarką zapasami oraz funkcjonowaniem sieci dystrybucji.  Autor wielu publikacji z zakresu logistyki oraz zarządzania produkcją. Egzaminator w obszarze zarządzania zapasami w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce na poziomie European Junior Logistician oraz European Senior Logistician. Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady i seminaria na studiach licencjackich i magisterskich oraz różnego rodzaju studiach podyplomowych, w tym na studiach z logistyki zorganizowanych i prowadzonych dla nauczycieli tego przedmiotu przez Wyższą Szkołę Logistyki.

 
Agnieszka Krupa

nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 23 we Wrocławiu na kierunku transportowo-spedycyjnym oraz wykładowca przedmiotów transportowych, spedycyjnych i logistycznych  na kursach i w szkołach policealnych. Od początku pracy zawodowej współpracuje z przedsiębiorstwami transportowymi, transportowo – spedycyjnymi i logistycznymi w zakresie edukacji i szkoleń.

 
Marcin Foltyński

pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania na stanowisku starszego specjalisty ds. transportu w Centrum Wiedzy Logistycznej oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki. Specjalizuje się między innymi w zakresie oceny i przebudowy systemów transportowych, projektowania sieci dystrybucji, analizie procesowej w systemach logistycznych. Współautor podręcznika „Podstawy Logistyki”.

 
Marcin Hajdul

pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania na stanowisku starszego specjalisty ds. transportu w Centrum Wiedzy Logistycznej. Specjalizuje się m.in. w zakresie oceny oraz racjonalizacji systemów transportowych. Jest kierownikiem oraz wykonawcą wielu projektów konsultingowych, badawczych oraz europejskich z zakresu szeroko rozumianej logistyki. Współautor podręcznika Podstawy logistyki i książki Europa – Azja. Gospodarka. Transport.

 
Maciej Stajniak

adiunkt w Katedrze Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki, specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. W Instytucie Logistyki i Magazynowania pracuje w Centrum Wiedzy Logistycznej. Współautor podręcznika Podstawy logistyki i książki Europa – Azja. Gospodarka. Transport. W ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce jest odpowiedzialny za moduł „Zarządzanie transportem”.

 
Ireneusz Fechner

Dr inż. Ireneusz Fechner
Specjalizuje się w problematyce sieci logistycznych, centrów logistycznych oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Realizuje w tej dziedzinie prace badawcze i wdro­żeniowe. Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i byłym długoletnim pracownikiem tej uczelni. Pracował także w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Aktualnie jest adiunktem w Instytucie Logi­styki i Magazynowania oraz docentem w Wyższej Szkole Logistyki, w której pełni także funkcje kanclerza oraz kierownika studiów podyplomowych.

Posiada bogaty dorobek publikacyjny. Jest autorem dwóch książek, w tym jedynej na rynku wydawniczym monografii poświęconej centrom logistycznym. Ponadto jest współautorem sześciu książek i monografii poświęconych różnym aspektom logistyki. Opublikował ponad 40 artykułów w czasopismach naukowych i kolejnych 50 w materiałach konferencyjnych. Jest także współredaktorem raportów Logistyka w Polsce wydawanych co dwa lata przez Instytut Logistyki i Magazy­nowania. Jest członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

 
Grzegorz Szyszka

Grzegorz Szyszka
Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, wiodącej jednostki badawczo-rozwojowej – polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i e-gospodarki. Studia ukończył w 1970 roku na Politechnice Wrocławskiej, a doktorat obronił w 2005 w Szkole Głównej Handlowej. Od 1986 zatrudniony w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Specjalista z zakresu procesów logistycznych, centrów dystry­bucyjnych i logistycznych, łańcuchów dostaw, systemów identyfikacji towarów, opakowań logistycznych. Założyciel i prezydent GS1 Polska – krajowej organizacji należącej do międzynarodowego Stowarzyszenia GS1, która skupia ponad 17 tys. polskich przedsiębiorstw i instytucji. Założyciel i przewodniczący do 1999 roku Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor publikacji monograficznych, licznych artykułów oraz referatów z dziedziny logistyki i e-gospodarki. Redaktor naukowy wydawanego co dwa lata raportu Logistyka w Polsce, współautor pracy zbiorowej Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski pod redakcją Bogusława Liberadzkiego i Leszka Mindura. Organizator i członek Rad Naukowo-Progra­mowych wielu konferencji logi­stycznych. Od 2007 roku członek Polskiej Akademii Nauk – przewodniczący Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu.

 
Jerzy Majewski

Jerzy Majewski
Absolwent Politechniki Poznańskiej, specjalność projektowanie procesów tech­nologicznych. Posiada doświadczenie zawodowe uzyskane podczas pracy w prze­myśle przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych; obecnie kieruje Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych w Instytucie Logistyki i Magazyno­wania, jest wykładowcą w Wyższej Szkole Logistyki, na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz w Centrum Edukacji Logistycznej.

W Instytucie Logistyki i Magazynowania zajmuje się problematyką wdrażania systemów informatycznych stosowanych w logistyce. Jego głównym obszarem zainteresowania jest sfera wykorzystywania rozwiązań informatycznych dla integrowania łańcuchów dostaw drogą standaryzacji wymiany danych między różnymi systemami działającymi lokalnie. Jest zaangażowany w rozwój zastosowań elektronicznego kodu produktu (EPC/RFID) dla sieci dostaw, popularyzuje wiedzę na temat efektywnego monitorowania przemieszczania jednostek logistycznych w sieciach dostaw (traceability). Ponadto jest kierownikiem lub głównym realizatorem wielu utylitarnych pro­jektów konsultingowych, a także twórcą autorskich metodyk dotyczących wyboru rozwiązań informatycznych i przygotowania przedsiębiorstw do ich wdrażania. Jest autorem licznych artykułów opisujących problematykę wdrożeniową, publiko­wanych w różnych czasopismach logistycznych i informatycznych. Jest autorem dwóch książek: Informatyka dla logistyki i Informatyka w magazynie oraz współ­autorem podręcznika Podstawy logistyki.

 
Bogusław Śliwczyński

Bogusław Śliwczyński
Kierownik Katedry Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki oraz Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Logistyki. Autor książek Controlling w zarządzaniu logistyką i Planowanie logi­styczne. Wykładowca wielu uczelni wyższych w Polsce, prowadzi także wykłady na uczelniach zagranicznych. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem w łańcuchach dostaw – menedżer logistyki. Wykła­dowca przedmiotu planowanie logi­styczne na studiach podyplomowych Logistyka dla nauczycieli zorganizowanych i prowadzonych przez Wyższą Szkołę Logistyki. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką strategii logistycznych, controllingu operacyjnego i optymalizacji procesów logistycznych, zarówno w ramach dzia­łalności naukowo-badawczej jak i konsultacyjno-wdrożeniowej. Jest kierownikiem i głównym wykonawcą wielu projektów krajowych i zagranicznych z obszaru zarządzania łańcuchami dostaw. W ramach międzynarodowego projektu naukowo-edukacyjnego NEDLOG opracował dwa kursy w technice e-learning dotyczące europejskich sieci logistycznych oraz analizy procesów logistycznych. Swoją wie­dzę i kwalifikacje wykorzystuje jako współpracownik i konsultant Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

 
Stanisław Krzyżaniak

Stanisław Krzyżaniak
Pracownik naukowy Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. W działalności badawczej, dydaktycznej i doradczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami modelowania, symulacji oraz optymalizacji procesów związanych z gospodarką zapasami. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i seminaria na studiach licencjackich i magisterskich oraz różnego rodzaju studiach podyplomowych. Autor wielu publikacji z zakresu logistyki (m.in. książki Podstawy zarządzania zapasami w przykładach). Jest członkiem Zarządu Polskiego Towa­rzystwa Logistycznego, które reprezentuje we władzach Europejskiego Stowa­rzyszenia Logistycznego (ELA). Należy do Europejskiej Rady ds. Certyfikacji  w Logistyce (ECBL), gdzie od 2005 roku pełni funkcję przewodniczącego Zarządu oraz Komitetu Naukowego ECBL. Był współorganizatorem stworzonego w 2000 roku i prowadzonego pod auspicjami ECBL Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. Jest także członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS.

 
Paweł Andrzejczyk

Paweł Andrzejczyk
doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (Wydział Zarządzania i Marketingu, specjalność Zarządzanie systemami transportowymi oraz Wydziału Transportu, specjalność Logistyka i technologia transportu). Nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

 
Jacek Zając

Absolwent Politechniki Poznańskiej, pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Autor metodyki projektowania systemów magazynowo-transportowych oraz diagnozowania procesu technologicznego magazynowania. W działalności dydaktycznej, badawczej i doradczej zajmuje się zagadnieniami związanymi z gospodarką magazynową oraz systemami dystrybucyjnymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. W Wyższej Szkole Logistyki swoją wiedzę przekazuje studentom oraz nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje w ramach Studium Podyplomowego dla Nauczycieli Logistyki.

 
Jacek Szołtysek

Jacek  Szołtysek
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Logistyki w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Przyrodniczo–Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Swoje zainteresowania naukowe skupia przede  wszystkim na problematyce logistyki miasta oraz logistyce zwrotnej (jest autorem  wydanej przez ILiM monografii  Logistyka zwrotna). Swoje prace prezentował na wielu  konferencjach  krajowych i  zagranicznych (m.in. w Rosji i na Ukrainie). Uczestniczył w stażach i pobytach zagranicznych w USA, Wielkiej  Brytanii, Holandii, Niemczech. Współpracuje z praktyką gospodarczą. W swoim dorobku ma ponad 170 opracowań w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 
Marek Matulewski

Marek Matulewski
Adiunkt w  Katedrze Podstaw Logistyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej i wiceprzewodniczącym komitetu naukowego. Długoletni dydaktyk i wykładowca, autor licznych materiałów dla uczniów szkół średnich oraz studentów, współautor podręcznika „Systemy logistyczne” oraz polsko-estońsko-angielskiego elektronicznego słownika tematycznego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w logistyce. Jest autorem licznych publikacji z zakresu logistyki, języka logistyki, systemów informacyjnych oraz zarządzania. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi logistyki, obiegu informacji, systemów informacyjnych i komunikacji w logistyce, globalizacji, informacji jako czynnika rozwoju oraz strategii. Do głównych obszarów zainteresowania należą: systemy informacyjne, informacyjne organizacje sieciowe i strategie liderów sieci, wymiana informacji w sieciach logistycznych, zarządzanie wiedzą, e-logistyka, strategie przedsiębiorstw,  społeczeństwo informacyjne, RFID.

 
Aleksandra Matulewska

Aleksandra Matulewska
Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Legilingwistyki w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych w Instytucie Językoznawstwa  tegoż uniwersytetu. Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.  Posiada bogate doświadczenie praktyczne w językoznawstwie oraz tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Jest autorką wielu publikacji z zakresu przekładu prawnego i prawniczego języka angielskiego, języka informacji i komunikacji, cyfryzacji w procesach komunikacji, języka logistyki, wpływu języka angielskiego na język polski. Współautor i redaktor polsko-estońsko-angielskiego elektronicznego słownika tematycznego.

 


Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.